فرض کنید که بخواهیم در یک متغیر، بیش از یک مقدار را ذخیره کنیم. برای مثال، ما می خواهیم لیستی از نمرات یک دانشجو را در برنامه داشته باشیم. برای اینکار باید متغیری تعریف کنیم که قابلیت نگهداری بیش از یک مقدار را داشته باشد. در اینجا مبحث آرایه ها مطرح می شود. آرایه ها این قابلیت را به ما می دهند که لیستی از یک نوع را نگهداری کنیم. شیوه تعریف آرایه ها در زبان سی شارپ به صورت زیر است

{type}[] numbers = new {type}[{length}];

خاصیت Length

فرض کنید، ما طول آرایه ای که تعریف کردیم را نمی دانیم! در این مواقع می توان با خاصیت Length طول آرایه را بدست آورد.

آرایه های چند بعدی

ه این آرایه ها آرایه های خطی نیز می گویند. اما فرض کنید قصد داریم جدول ضرب 9 در 9 را در یک آرایه ذخیره کنیم. برای این کار باید از آرایه های چند بعدی استفاده کنیم.

آرایه های نامنظم یا Jagged Arrays

در قسمت آرایه های چند بعدی هر سطر از آرایه دارای تعداد خانه های مشخص بود، مثل 3 سطر و 2 ستون، اما فرض کنید می خواهیم هر سطر از آرایه تعداد خانه های متفاوتی داشته باشد. برای مثال، سطر اول 5 خانه، سطر دوم 6 خانه، سطر سوم 2 خانه و ... برای اینجور مواقع ما می توانیم از آرایه های نامنظم استفاده کنیم

 

منبع : Computerhosseini |آرایه ها در سی شارپ
برچسب ها : آرایه ,کنیم ,خانه ,تعریف ,داشته ,استفاده کنیم ,تعداد خانه ,خاصیت length ,داشته باشد ,کنیم برای