ا متدها چه استفاده ای در زبان سی شارپ دارند؟ زمانی که ما برنامه ای را می نویسیم با زیاد شدن حجم کد نوشته شده، میزان خوانایی و درک از کد نوشته شده کاهش میابد. فرض کنید برنامه ای در کنسول نوشتیم که تعداد خطوط کد بالای 5000 خط بوده و کل کدهای آن را در متد Main که در بخش های ابتدایی این سری آموشی با آن آشنا شدیم نوشته ایم. پس از مدتی، قصد داریم قسمتی از کد را تغییر دهیم یا امکان جدیدی به برنامه اضافه کنیم. صد در صد کار نگهداری و خطایابی برنامه ای که نوشته ایم مشکل خواهد بود. زیرا تمامی کدها در یکجا نوشته شده و برنامه نویس برای پیدا کردن و مدیریت کدها به مشکل بر خواهد خورد. برای حل این مشکل باید کدها را از لحاظ کاربردی به قسمت های مختلف تقسیم کنیم. این تقسیم بندی با کمک متدها انجام می شوند. در حقیقت متدها قطعه کدهایی هستند که هر یک، وظیفه ای مشخص را در برنامه ما انجام می دهند.

 

شیوه تعریف متدها

در زبان سی شارپ ما می توانیم متدهای مورد نظر خودمان را ایجاد کنیم. زمان تعریف متدها به این نکته باید توجه داشت که هر متد باید یک وظیفه خاص را انجام دهد

{modifier} [static] {return-type} {name}({parameters})
{
    // method body
}

  1. {modifier}: این بخش نمایانگر سطح دسترسی به متد می باشد. زمانی که ما کدی می نویسیم باید سطح دسترسی به آن قطعه کد را مشخص کنیم. برای مثال متد Main سطح دسترسی public دارد، یعنی از هر نقطه ای از برنامه می توان به آن دسترسی داشت. سطوح دسترسی به شیوه های مختلف تعریف می شوند که در قسمت های بعدی با آنها آشنا می شویم. در حال حاضر برای تمام متدها از کلمه کلیدی public یا عمومی استفاده می کنیم.
  2. [static]: در زبان سی شارپ، ما مفهومی داریم به نام کلاس ها که اشیاء از روی آنها ساخته می شوند، زمانی که ما متدی را با کلمه static مشخص می کنیم، می گوییم این متد خارج از نمونه های ساخته شده از آن کلاس قابل استفاده باشند. نوشتن کلمه کلیدی static برای متدها اختیاری می باشد. توجه داشته باشید. در حال حاضر ما تمامی متدهایی که می نویسیم زیر متد Main تعریف می شوند و باید از نوع static باشند، زیرا تنها متدهای static را می توان از داخل متد Main صدا زد.
  3. {return-type}: در این قسمت ما باید نوع بازگشتی متد را مشخص کنیم. متدها می توانند نوع بازگشتی داشته باشند یا نداشته باشند. برای مثال زمانی که ما متدی می نویسیم که نوع بازگشتی آن string است، جای {return-type} کلمه کلیدی string را می نویسیم. اگر متد نوع بازگشتی نداشته باشد از کلمه void برای مقدار بازگشتی استفاده می کنیم. مقدار مورد نظر داخل بدنه متد با کلمه کلیدی return برگردانده می شود. متدهایی که نوع بازگشتی دارند، باید داخل بدنه مقداری را برگردانند.
  4. {name}: در این قسمت نام متد را مشخص می کنیم، نام متد هر نامی می تواند باشد، اما قواعد نامگذاری متغیرها در قسمت متدها نیز صدق می کنند.
  5. {parameters}: در این قسمت ما پارامترهای ورودی متدها را مشخص می کنیم. یک متد می تواند شامل یک یا چندین پارامتر ورودی باشد یا اصلاً ورودی نداشته باشد.
  6. بدنه متد، مجموعه کدهایی است که با صدا زدن نام آن متد می خواهیم اجرا شوند، این کدها باید بین علامت های { و } قرار گیرند.

 

 

 

منبع : Computerhosseini |متدها در سی شارپ قسمت 1
برچسب ها : متدها ,کنیم ,قسمت ,برنامه ,کلمه ,static ,کلمه کلیدی ,{return type} ,نداشته باشد ,داخل بدنه ,برای مثال