نحوه استفاده پارامتر ها در متدها

می توان برای هر متد یک یا چند پارامتر ورودی مشخص کرد و سپس داخل بدنه متد از پارامترها استفاده کرد. برای تعریف پارامترها، زمانی که نام متد را مشخص می کنیم داخل پرانتز باید لیست پارامترها را بنویسیم. این لیست بوسیله علامت , جدا شده و هر پارامتر شامل نوع پارامتر که می تواند یکی از انواع داده های اولیه یا کلاس های نوشته شده باشد و سپس نام پارامتر

مقادیر پیش فرض برای پارامترها

زمانی که قصد تعریف کردن متدی را داریم، می توانیم برای پارامترهای آن متد مقادیر اولیه ای را مشخص کنیم

مقدار دهی پارامتر ها با استفاده از نام

هنگامی که متدی با چندین پارامتر تعریف میکنیم، می توان مقدار دهی پارامترها را بر اساس نام پارامتر انجام داد.

مقادیر بازگشتی از متدها

یکی از موارد استفاده از متدها، گرفتن خروجی از یک متد است. یعنی متد بعد از انجام یکسری کارها یک خروجی برای ما بر میگرداند. برای استفاده از مقادیر خروجی، باید ابتدا نوع خروجی متد را هنگام تعریف آن مشخص کرد. تا این لحظه متدهایی که نوشتیم مقادیر بازگشتی آنها از نوع void بود، یعنی مقدار بازگشتی نداشتند. اما فرض کنید می خواهیم متدی بنویسیم که دو عدد را به عنوان ورودی دریافت کرده و به عنوان خروجی حاصل جمع آنها را برگرداند. برای اینکار نیاز به یک مقدار خروجی داریم

منبع : Computerhosseini |متدها در سی شارپ قسمت2
برچسب ها : پارامتر ,استفاده ,مقادیر ,خروجی ,تعریف ,پارامترها ,مقادیر بازگشتی